ICO Examination Results

The 2011 ICO Exam was offered in the following 18 Examination Centers: Beijing, Shanghai, Wenzhou, Guangzhou, Shantou, Kunming, Nanning, Mianyang, Changsha, Urumqi, Jinan, Xi'an, Lanzhou, Nanjing, Zhengzhou, Nanchang, Changchun, Huhehaote.
 
2005 – 2013 Results of ICO Exam
Description
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
 
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Basic Science (I+II)
 
 
50
12
81
20
153
 77
184
44
188
53
117
26
83
24
79
26
27 (I)
Basic Science( I )
 
 
18
5
9
14
21
 11
23
0
32
6
48
18
12
10
38
21
Basic Science( II )
 
 
 
 
1
3
4
 6
12
6
13
15
11
35
7
22
9
22
Clinical Sciences
 
 
 
 
7
0
20
 12
44
4
33
3
20
3
20
2
26
2
Clinical Sciences+Basic( II )
 
 
 
 
3
 
3
 
 
 
7
 
2
0
5
1
5
0
Total
43
3
68
17
101
37
201
 106
263
54
273
77
198
82
127
59
156
71