Contact Us

Rm A609, 6/F, Nan Xin Cang Business World, No. 22 Dong Si Shi Tiao, Dongcheng District,
Beijing, China
Postal Code : 100007
Tel: (8610) 5169-0999
Fax: (8610) 5169-0009
Contact Person:  Isabel Liu
 
Rm 504, 5/F, Hewlett Centre, 54 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon
Tel: (852) 2861-0862
Fax: (852) 2357-9356
E-mail: office@lifelineexpress.corp.com.hk
Contact Person: Medea Yip